Img

Aktiv Booking
Booking system for hytter

Test demo her: Aktiv Booking Web Start
Med Aktiv Booking får du et booking system som vil forenkle hverdagen din.

Anbefalt java plugin: jre1.7.25 eller nyere

Prøv en demo av programmet. Noen tjenester er utelatt og databasen er kun for demo.

Dersom du får meldingen "Application Blocked by Security Settings":
Fra startknappen åpne alle programmer. Finn Java og velg java control panel eventuelt configure java. Fra fanen security trykker du på knappen "edit site list", trykk add og skriv inn adressen "http://tsoft-ft.com/AktivServlet/ahdemo.jnlp", trykk ok og du kan nå kjøre programmet.

©Copyright TSoft Frank Tretnes