Kontakt Informasjon:

TSoft Frank Tretnes
Hans N. Hauges Gt. 33
0481 OSLO
Telefon: 414 20 565
E-post: frank@tsoft-ft.com
Org. nr: 989 219 251