Img

WinFoP
Frakt og Post system for alle operativsystemer.

En totalløsning for Frakt og Post fra TSoft Frank Tretnes i samarbeid med Thoresen System AS

Test demo her: WinFop Web Start
Bruksanvisning:
  1. Dersom du får meldingen "Application Blocked by Security Settings": Fra startknappen åpne alle programmer. Finn Java og velg java control panel eventuelt configure java. Fra fanen security trykker du på knappen "edit site list", trykk add og skriv inn adressen "http://tsoft-ft.com/FOP/fop.jnlp", trykk ok og du kan nå kjøre programmet.
  2. Når programmet starter, trykk "Logg inn".
    I neste bilde trykk "Vedlikehod av data" og oppdater fellesfiler og databasetabeller for portotakster. Fra menyen trykk "Endre arbeidsplass" og "Start ny sesjon".
  3. Du er nå klar til å produsere adresselapper og fraktbrev. Trykk Vis for å importere ordrer fra ordresystemet. Antall ordrer som kan vises i gangen er satt til 20 som standard.
  4. Kontakt oss for installering av WinFop-databasen.
WinFop har foreløpig støtte for følgende ERP-Systemer:
  1. Visma Business
  2. IBM's Løsning 1
  3. Mamut
Bruker du et annet SQL-basert ERP-System? Vi integrerer!
i5(iSeries/AS400) produkter til pc

Hjelp for WinFoP

©Copyright TSoft Frank Tretnes